worldchampion
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 3 მეტრი ფერი - ლურჯი
10
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 3 მეტრი ფერი - წითელი
10
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 3 მეტრი ფერი - შავი
10
ბინტი
EVERLAST - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი სიგრძე - 4.5 მეტრი
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი BadBoy
15
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 4 მეტრი
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი BadBoy
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი BadBoy
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბინტი
EVERLAST - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი  
25
ბინტი
Twins - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 5 მეტრი
25
Sale
ხელთათმანი
45 30
Sale
ხელთათმანი
45 30
ბინტი
EVERLAST - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სილიკონით
30
სისწტაფის ტომარა
35
წვივსაცავი
VENUM - წვივსაცავი დერმატინი
45
წვივსაცავი
VENUM - წვივსაცავი დერმატინი
45