worldchampion

ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
5
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 3 მეტრი ფერი - ლურჯი
10
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 3 მეტრი ფერი - წითელი
10
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 3 მეტრი ფერი - შავი
10
ბინტი
Maraton - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი-ხელთათმანი სიგრძე - 4 მეტრი
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი BadBoy
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი BadBoy
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი BadBoy
15
ბინტი
EVERLAST - ხელის დასაფიქსირებელი ბინტი სიგრძე - 4.5 მეტრი
15
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
ბოქსის კაპი
ბოქსის კაპი Venum
20
სისწტაფის ტომარა
35
შლემი
ბოქსის შლემი Venum
75
შლემი
ბოქსის შლემი Venum
75
ბოქსის მსხალი (გრუშა)
კრივის ტომარა - მსხალი (გრშა) მახასიათებლები: სიმაღლე - 60 სმ მასალა - დერმატინი
95
ბოქსის მსხალი (გრუშა)
კრივის ტომარა - მსხალი (გრშა) მახასიათებლები: სიმაღლე - 80 სმ მასალა - დერმატინი
145
ბოქსის ტომარა (გრუშა)
ბოქსის ტომარა - გრუშა Punching Bag PU Material სიმაღლე - 75 სმ მასალა - ტყავის შემცვლელი
175
ბოქსის მსხალი (გრუშა)
მახასიათებლები: სიმაღლე - 100 სმ მასალა - დერმატინი  
220
ბოქსის მსხალი (გრუშა)
მახასითებლები: სიმაღლე - 130 სმ მასალა - დერმატინი  
265